Thursday, June 7, 2012

Computer တစ္လုံးကုိ ကုိယ္တုိင္ တပ္ဆင္ ႏုိင္ေစရန္ ( ျမန္မာ လုိ စာအုပ္)


 သူငယ္ခ်င္းတုိ႕ ကြန္ပ်ဴ တာ သုံး ပီး ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း မသိဘူး မရွိ ရေအာင္ တင္ေပးလုိက္တာပါ။ ဒီစာအုပ္ထဲ မွာ ကြန္ပ်ဴတာ အေၾကာင္း ေတာ္ေတာ္ စုံလင္ စြာ ပါ တယ္ ခညာ...။
စာအုပ္ သြားယူရန္

သူငယ္ခ်င္း ၊မိတ္ေဆြ အေပါင္း ကၽြမ္းက်င္တတ္ ေျမာက္ႏုိင္ ၾက ပါေစ.........
                                                                                               Kyaw Zin'Life

No comments:

Post a Comment